Fönster-kliniken / Akkuna-klinikka

Peter Hällsten
peter.hallsten@elisanet.fi
040 757 3384

Restaurering av fönster (och dörrar).
Mera omfattande projekt (höghus) i samarbete med föreningens övriga medlemmar.

Ikkunoiden (ja ovien) restaurointi.
Kerrostalokohteita yhteistyössä yhdistyksen jäsenien kanssa.

Toimialue | Verksamhetsområde::
Helsingfors med omnejd, Nylands län samt skärgårdsprojekt. / Helsinki ja lähi-ympäristö, Uudenmaan lääni sekä saaristokohteita.

Postiosoite | Postadress:
Kyösti Kallios väg 3 A 14 / Kyösti Kallion tie 3 A 14
00570 Helsingfors / Helsinki

Verstaan osoite | Verkstadens adress:
Djurgårdsvägen 11 / Eläintarhantie 11
00530 Helsingfors / Helsinki

 
 
 
Kirjaudu sisään